Lietošanas noteikumi  

1. Internetveikala lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā (interneta veikalā - www.dzirkstosadzive.lv). Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.dzirkstosadzive.lv ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

Termini

  • Henkell Freixenet Latvija – Tiešsaistes tirdzniecības vietai www.dzirkstosadzive.lv īpašnieks ir SIA "Henkell Freixenet Latvija", reģistrācijas Nr. 40103281961, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A-6, Rīga, LV-1004, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
  • Klients – fiziska  vai juridiska persona, kas pasūta preces Henkell Freixenet Latvija, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Henkell Freixenet Latvija ;
  • Piegāde - klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;
  • Piegādes paka – iepakojums kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti piegādes laikā ārpus Rīgas teritorijas ar maksimāli pieļaujamo kopējo svaru par 1 (vienu) iepakojumu ir 31,5 kilogrami;

2. Pasūtīšana

2.1. Klients var izmantot Henkell Freixenet Latvija pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.

2.2. Veicot preču pasūtīšanu Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4 Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu Henkell Freixenet Latvija  sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumu un nosacījumu 10. punktā.

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Preču cenas Henkell Freixenet Latvija ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Visa Latvija teritorijā 7.00 EUR (ieskaitot PVN), ja preču kopējā cena piegādei ir 69,99 EUR vai mazāk. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 70,00 EUR (ieskaitot PVN).

3.3. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas www.dzirkstosadzive.lv maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

3.4. Pēc pasūtījuma saņemšanas Henkell Freixenet Latvija nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprināšanu.

3.5. Preces tiek komplektētas kartona kastēs vai plastmasas maisos. 

4. Produktu apkopošana un piegāde

4.1. Henkell Freixenet Latvija cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ Henkell Freixenet Latvija negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. Henkell Freixenet Latvija piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

  • piegādātājam ir Klienta piekrišana; un
  • mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. Henkell Freixenet Latvija vienmēr rezervē sev tiesības piegādāta pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai


4.3. Preces pieņemšanu pēc daudzuma un kvalitātes PIRCĒJS veic preču saņemšanas brīdī. Prece skaitās saņemta no brīža, kad abas Puses vai to pārstāvji paraksta  pavadzīmes.

4.4. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, Henkell Freixenet Latvija  var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.5. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu (Pase vai ID). Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja.

4.6. Gadījumos, kad Henkell Freixenet Latvija  piegādā Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja Henkell Freixenet Latvija  ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.

4.7. Henkell Freixenet Latvija dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, Henkell Freixenet Latvija neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

4.8. Tāpat Pārdevējs (Henkell Freixenet Latvija) nodrošina iespēju Klientiem ierasties pēc saviem pasūtījumiem Dzirkstoša Dzīve veikalā Bauskas ielā 58A,315 kab, Rīgā, LV-1004. Veikala darba laiks darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) no pulksten 11:00 līdz 16:00. 

4.9. Klientiem ierodoties pēc pasūtītajām precēm Dzirkstoša Dzīve veikalā būs jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (Pase vai ID), kas apliecina, ka preču saņemšanas brīdī klients ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Ja Klients nespēs uzrādīt vecumu pierādošu dokumentu, tad Henkell Freixenet Latvija nav tiesības izsniegt iegādāto preci.

5. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Produkti, kas attēloti Henkell Freixenet Latvija, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

5.2. Par visu Henkell Freixenet Latvija produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. Henkell Freixenet Latvija ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēju izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot Henkell Freixenet Latvija. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos Henkell Freixenet Latvija izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jekādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Henkell Freixenet Latvija patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie Henkell Freixenet Latvija ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Henkell Freixenet Latvija noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. Henkell Freixenet Latvija patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

7. Pasūtījuma atcelšana

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, Henkell Freizenet Latvija var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, Henkell Freixenet Latvija atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

8. Klientu apkalpošana

8.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos Henkell Freixenet Latvija sazinaties ar mums darba laikā 09:00-18:00 zvanot uz telefona numuru: +371 26421693 vai sūtot e-pastu uz: [email protected]

9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1. Henkell Freixenet Latvija var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

9.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

9.3. Ja Klients uzskata, ka Henkell Freixenet Latvija ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

10. Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par Henkell Freixenet Latvija  piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā.